Υλικόφύλλο βαθμολογίας

Νέα κατανομή και αξίες γραμμάτων (9/2019) ΝΕΟ!
Από τα 2γράμματα σε 3γράμματα &
Από τα 3γράμματα σε 4γράμματα ΝΕΟ (06/21)
Νέα 2-3γράμματα ΝΕΟ (06/21)

Σκραμπλ με 3Τ, 3Η, 3Ω, 4Α
Σκραμπλ με πολλά σύμφωνα/φωνήεντα
Σκραμπλ που λήγουν σε σύμφωνο (εκτός Ν,Σ)

Ελληνικό Σκραμπλ: οι μεγαλύτερες και μικρότερες κινήσεις
Οι καλύτερες 7άδες και 8άδες

Πιθανότητες στο ελληνικό Σκραμπλ 


Λέξεις από εκφράσεις 

Επιπλέον υλικό στη σελίδα του λεξικού


--------------------------------------------------

Σημ: βασισμένα στις εκδόσεις:
Οι λέξεις 2-8 γραμμάτων, Χρ. Τζήμας-Γ. Παπαβλασίου, 2011
Οι 2γράμματες και 3γράμματες λέξεις της Ν. Ελληνικής, Ο.Σ.Κ. 2006

1 σχόλιο: