Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015

Νέα

Ενημερωθείτε εδώ για το νέο αγωνιστικό σύστημα του εσωτερικού πρωταθλήματος του ΟΣΚ 2015-16.

Το νέο  Δ.Σ. του ομίλου:
Πρόεδρος: Χρήστου Ανδρέας
Αντιπρόεδρος: Μπαλιάκας Γiώργος
Γραμματέας: Τζήμα Μάχη
Ταμίας: Τσακλίδης Λύσανδρος
Μέλος; Μπλαχάβα Βέτα