Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017

Νέα έκδοση- Αύγουστος 2017

Μόλις άρχισε να διατίθεται η νέα πλήρης 4η έκδοση του λεξικού 2-8γράμματων.
Οι λέξεις ξεπέρασαν τις 150.000. Οι μεταβολές περιληπτικά:


1-Συμπεριλήφθηκαν οι τύποι που προκύπτουν με το πρόθεμα ΞΑΝΑ-.
2-Ενσωματώθηκαν οι αποδεκτοί παρελθοντικοί τύποι των ρημάτων με άτονη αύξηση –Ε-, π.χ. ΕΔΕΝΑΜΕ, ΕΛΥΣΑΝΕ.
3-Περιέχονται πλέον οι τύποι του παρατατικού σε –αγα.
4-Συμπεριλήφθηκαν επιπλέον λέξεις από πίνακες.
5-Έγιναν προσθαφαιρέσεις λέξεων και διορθώσεις παροραμάτων μικρής έκτασης.