Πέμπτη 28 Απριλίου 2011

Νούμερα

Το σύνολο των διαφορετικών μεταξύ τους λημμάτων των λεξικών Μπαμπινιώτη και Τριανταφυλλίδη είναι περίπου 64.000. Η μέση παραγωγή τύπων (κλίσεις) υπολογίζεται στατιστικά περίπου 9-9,5 τύποι ανά λήμμα κατά μέσο όρο. Άρα το συνολικό από τα δύο λεξικά εύρος των τύπων της νέας ελληνικής γλώσσας είναι 64000Χ (9...9,50) = 576.000 -608.000 τύποι.
Στο Σκραμπλ παίζουμε κατά 99,9% μήκη 2-8 γραμμάτων, τα οποία σύμφωνα με το νεοκυκλοφορηθέν λεξικό είναι περίπου 140.000. Παίζουμε λιγότερο από το 1/4 όλων των τύπων.

Ενδιαφέρον έχει και το μήκος των λέξεων. Η ελληνική είναι γλώσσα μεγάλων λέξεων λόγω των πολλών κλιτικών τύπων που αυξάνουν το μήκος και λόγω της σημαντικής ικανότητας σύνθεσης.
Το μέσο μήκος υπολογίζεται (με .. exit poll 900 λημμάτων διαδοχικών σελίδων του λεξικού Μπαμπ.) στα 10 περίπου γράμματα. Με αξιοσημείωτη συμμετρία, κατανομή κανονική:


Πέμπτη 21 Απριλίου 2011

Τα σκραμπλ της Μεγάλης Εβδομάδας

ΝΥΜΦΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΑ
ΤΣΟ(Υ)ΡΕΚΙ
ΕΓΚΩΜΙΑ
ΘΡΗΝΟΥΣ
ΑΝΕΣΤΗΝ
...................
...................
...................
ΑΡΝΑΚΙΑ
ΣΟΥΒΛΑΣ

Κυριακή 10 Απριλίου 2011

Παρασκευή 8 Απριλίου 2011

Τα παιδία παίζει

"Τα παιδία παίζει ... στη Θεσσαλονίκη (με αττική σύνταξη)!!!"