Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011

Duplicate Scrabble

Δείτε στη σχετική σελίδα μας κανόνες για μια παραλλαγή του παιχνιδιού δίχως τον παράγοντα τύχη...
Ατομικό Duplicate Scrabble, όπου όλοι παίζουν με τα ίδια γράμματα..

Εδώ