Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Duplicate Scrabble

Δείτε στη σχετική σελίδα μας κανόνες για μια παραλλαγή του παιχνιδιού δίχως τον παράγοντα τύχη...
Ατομικό Duplicate Scrabble, όπου όλοι παίζουν με τα ίδια γράμματα..

Εδώ