Ο όμιλος

Ο Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς ιδρύθηκε το 2000 και ήταν ο πρώτος στη χώρα με σκοπό την ανάπτυξη του λεξιλογικού παιχνιδιού Scrabble.
Με φροντίδα του ομίλου δημιουργήθηκαν οι κανόνες διεξαγωγής  αγώνων αγωνιστικού Σκραμπλ στα ελληνικά, οι όροι αποδοχής λέξεων, το σύστημα ratings, κ.ά. Επίσης διοργανώθηκαν τα 4 πρώτα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Σκραμπλ (2005-2008).
Με τη βοήθεια του ομίλου δημιουργούνται ομάδες παικτών και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι από όλη τη χώρα μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.
Ακόμη, στις δραστηριότητες του ομίλου εντάσσονται εκδόσεις, εκδηλώσεις σχετικές με γλωσσικά θέματα και εκδρομές.
Ο όμιλος στεγάζεται στο νεοκλασικό κτίριο του ιδρύματος «Ηρακλής Καλλισθένης» στην πόλη της Καστοριάς, σε ανεξάρτητο χώρο.
Βίντεο για τα 15 χρόνια του ομίλου