Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Ιστοχώρος Ο.Σ.Θ.

Ο όμιλος Θεσσαλονίκης απέκτησε πρόσφατα νέο site, το οποίο ενημερώνεται τακτικά και βελτιώνεται συνεχώς. Μπράβο, ζωντάνια και αποτέλεσμα:.

http://www.scrabblethes.gr/