Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017

τέλος 1ης φάσης πρωταθλ. 2017

Τελείωσε η 1η φάση του εσωτερικού
πρωταθλήματος του ΟΣΚ.

Συντομότατα θα ανακοινωθεί 
το πρόγραμμα της 2ης φάσης
καθώς και βαθμολογίες.