Σκραμπλ

Στο αγωνιστικό σκραμπλ ισχύουν μόνον τα ορισμένα βοηθήματα,συγκεκριμένη διαδικασία παιχνιδιού και διαχείρισης ενστάσεων επί λέξεων, καθώς και συνολικός χρόνος 30 λεπτών ανά παίκτη που μετριέται με ειδικό χρονόμετρο.


όροι αποδοχής λέξεων   Σύνταξη: ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9/2018 ΝΕΟ!
κανονισμοί  Σύνταξη: ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (2006)
βαθμολογία κατάταξης