Υλικόφύλλο βαθμολογίας

Από τα 2γράμματα σε 3γράμματα
Από τα 3γράμματα σε 4γράμματα

Σκραμπλ με 3Τ, 3Η, 3Ω, 4Α
Σκραμπλ με πολλά σύμφωνα/φωνήεντα
Σκραμπλ που λήγουν σε σύμφωνο (εκτός Ν,Σ)

Ελληνικό Σκραμπλ: οι μεγαλύτερες και μικρότερες κινήσεις
Οι καλύτερες 7άδες και 8άδες

Μελέτη νέας κατανομής και αξιών των γραμμάτων+Δ έκδοση Μπαμπινιώτη

Πιθανότητες στο ελληνικό Σκραμπλ 

Λέξεις από εκφράσεις --------------------------------------------------

Σημ: βασισμένα στις εκδόσεις:
Οι λέξεις 2-8 γραμμάτων, Χρ. Τζήμας-Γ. Παπαβλασίου, 2011
Οι 2γράμματες και 3γράμματες λέξεις της Ν. Ελληνικής, Ο.Σ.Κ. 2006

1 σχόλιο: