Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2021

Πτυχιακή εργασία με αρωγή του ΟΣΚ

Πτυχιακή εργασία της Πετρούλας Αντωνού (Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης, 2020) με σημαντική βοήθεια του ΟΣΚ στο υλικό, με θέμα την ένταξη  του ψηφιακού Σκραμπλ στις διαδικασίες μάθησης της εκπαίδευσης.

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

Σάββατο, 2 Μαΐου 2020

6.000!

Μέσος όρος 6.000 επισκέψεις ημερησίως στο anagrammer.gr την εποχή της καραντίνας!
Στοιχεία 15 MAR-1 MAY 2020